Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Szuv 5 2

Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Otrā daļa

ISBN: 978-9984-11-607-5
7.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca “Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Otrā daļa” ir ceturtais izdevums mācību līdzekļu komplektā “Sociālās zinības un vēsture 4.–6. klasei”. 

Izdevumā ir iekļauti temati “Kā novērst un risināt konfliktus?”, “Kā un kāpēc rīkoties sociāli atbildīgi?”, “Kā darbojas pašvaldība?”. Tas veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un mācību priekšmeta “Sociālās zinības 1.—9. klasei” programmas paraugam (Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002, Kompetenču pieeja mācību saturā, turpmāk – programma). 

Tematā “Kā novērst un risināt konfliktus?”, runājot par attiecībām, skolēniem tiek piedāvāts nošķīrums privātās un lietišķās attiecības. Privātās attiecības vecumam atbilstošākai izpratnei tiek sauktas par personiskām. Tiesisko attiecību jēdzienu plānots skaidrot 6. klasē 1. un 2. tematā. Temats papildināts ar vardarbības profilakses jautājumiem (nelabvēlīgas attiecības) un empātijas izkopšanu (konfliktu risināšana), ko programma neparedz. Tematā “Kā un kāpēc rīkoties sociāli atbildīgi?” tiek uzsākta jēdziena “arguments” izpratnes padziļināšana un pēctecīga argumenta veidošanas prasmju izkopšana. 

“Sociālās zinības un vēsture 5. klasei. Otrā daļa” piedāvāti mācīšanās padomi zobu un garīgās veselības nostiprināšanai, vardarbības atpazīšanai un profilaksei, cēloņsakarību un pārmaiņu izpratnei, informācijas ieguves un atspoguļošanas prasmju attīstībai, plakāta un komiksa izveidei, pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstībai. Katra temata noslēgumā piedāvāti projekta un pārbaudes darbi. Izdevumu var izmantot kā autonomu mācību līdzekli vai kopā ar viedtēmām mācību platformā www.soma.lv.

    close