Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Szuv 6 1

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei. Pirmā daļa

ISBN: 978-9984-11-616-7
7.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca “Sociālās zinības un vēsture 6. klasei. Pirmā daļa” ietilpst mācību līdzekļu komplektā “Sociālās zinības un vēsture 4.–6. klasei”. Izdevumu var izmantot kā autonomu mācību līdzekli vai kopā ar viedtēmām mācību platformā www.soma.lv. Tas veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un mācību priekšmeta “Sociālās zinības 1.—9. klasei” programmas paraugam.


Mācību līdzekļu autoru kolektīvs: Ilze Vaivode, Madara Lāce, Sandra Erinovska un Ineta Upeniece. Dizains un makets: Laila Dambīte. Māksliniece: Anete Nežberte.

Rakstāmgrāmatas pirmajā daļā tiks iekļauti divi temati "Kāda ir Latvijas valsts vēsture?" un "Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?". Pirmajā tematā skolēni, mācoties par Latvijas valsts vēsturē nozīmīgākajiem notikumiem, apgūst pamatzināšanas vēsturē. To darot, ar daudzveidīgiem uzdevumiem tiek padziļināta 4. un 5. klasē mācīto jēdzienu vēsture, vēstures avots, fakts izpratne un praktiskā darbībā nostiprinātas jau iegūtās laika līnijas veidošanas, vēstures avotu pētīšanas, jautājumu uzdošanas un argumentēšanas prasmes. Pirmajā tematā apgūtās pamatzināšanas vēsturē tiek lietotas arī nākamajos tematos. Otrajā tematā “Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?” skolēni ar piemēriem skaidro, kas ir likumi, kādas pazīmes tiem piemīt, kā tie atšķiras un kas likumus izdod, iepazīstas ar "Bērnu tiesību aizsardzības likuma" pantiem, analizē ikdienas situācijas un skaidro likumā noteiktās tiesības un pienākumus. Šajā tematā skolēniem tiek piedāvāti uzdevumi vardarbības un mobinga izpausmju atpazīšanai dažādās vidēs un savas rīcības izvērtēšanai. Skola2030 mācību priekšmeta programmas paraugā šādas zināšanas un prasmes tematā nav iekļautas.

Izmantojot rakstāmgrāmatas formāta priekšrocības, 6. klasē mērķtiecīgi tiek turpināta skolēnu tekstpratības attīstība, piedāvājot jaunas stratēģijas normatīvo dokumentu fragmentu (likumi), statistikas datu lasīšanai un analīzei, aptauju veidošanai un datu apstrādei.

Arī šajā izdevumā būs atrodami mērķtiecīgi atlasīti vēstures un informācijas avoti un dažādu veidu mācību uzdevumi darbam individuāli un sadarbībā. Projektu un pārbaudes darbi katra temata nobeigumā ļaus skolēniem demonstrēt kompleksos sasniedzamos rezultātus un skolotājam summatīvi novērtēt skolēnu sniegumu. Daudzveidīgo prasmju apguvei arī 6. klases skolēniem tiks piedāvātas atgādnes, stratēģijas, kritiskās domāšanas uzdevumi, kā arī iespēja pēc pašpārbaudes veikšanas saņemt atgriezenisko saiti ar ieteikumiem, kas apakštematā pārlūkojams, lai zināšanas un prasmes nostiprinātu. Izdevumos tiks iekļautas norādes uz viedtematu saturu, lai skolēni varētu izmantot arī digitālās interaktivitātes iespējas, piemēram, noskatīties oriģinālvideo sižetus, detalizēti un palielinājumā izpētīt fotogrāfijas, noklausīties notikumu aculiecinieku vēstījumus, piedalīties aptaujās, veikt formatīvās vērtēšanas testu. Izdevumus papildinās skaidrojums, kā skolēniem strādāt ar rakstāmgrāmatu, lai pilnvērtīgi izmantotu mācību līdzekļu komplekta piedāvātās iespējas.

Skolotāju atbalstam platformā www.soma.lv atrodami metodiskie ieteikumi darbam ar viedtematiem un rakstāmgrāmatām. Katrai klasei izstrādātas ierosmes tematiskā plāna izveidei, piedāvāts iespējamais stundu skaita sadalījums, sasniedzamie rezultāti un darbību apraksti mācību satura apguvei.

close