Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Vesture 7 burtnica jaunums

Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei. Mācību burtnīca

ISBN: 978-9984-11-619-8
7.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Oskars Kaulēns, Aija Kļaviņa, Ilze Vaivode

Mācību burtnīca komplektā ar mācību grāmatu “Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei” ir daļa no komplektizdevuma “Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei”, kurā vienoti ir integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatas un burtnīcas vērtības.

Komplektizdevuma mācību saturs ir veidots atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Par ierosinājumu izmantota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 projektā izveidotā programma. Taču šī mācību programma ir pilnveidota, precizējot tematus un apakštematus, Latvijas un pasaules vēstures saturu un plānotos sasniedzamos rezultātus, kā arī paredzēto stundu skaitu katra temata apguvei 70 stundām mācību gadā.

7. klases mācību burtnīcā saturs ir izkārtots septiņos tematos: 

  • Aizvēsture 

  • Senie laiki 

  • Senie laiki: senie Austrumi 

  • Senie laiki: antīkā pasaule 

  • Viduslaiki 

  • Viduslaiki: krusta kari 

  • Viduslaiki: Livonija

    close