Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Vesture 7 jaunums

Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-618-1
17.90 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Oskars Kaulēns, Aija Kļaviņa, Ilze Vaivode

Mācību grāmata “Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei” ir daļa no komplektizdevuma “Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei”, kurā vienoti integrētas digitālā satura priekšrocības platformas SOMA viedgrāmatas formātā un tradicionālās mācību grāmatas un burtnīcas vērtības.

Mācību grāmata ir veidota atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Par ierosinājumu izmantota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 projektā izveidotā programma. Taču šī mācību programma ir pilnveidota, precizējot tematus un apakštematus, Latvijas un pasaules vēstures saturu un plānotos sasniedzamos rezultātus, kā arī paredzēto stundu skaitu katra temata apguvei 70 stundām mācību gadā.

7. klases mācību satura izklāsts skolēnam sniedz zināšanas par nozīmīgākajiem Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumiem no aizvēstures līdz viduslaikiem. Hronoloģiskajā satura izklāstā ir iekļauti arī temati par vēstures kā zinātnes pētīšanu, vēstures un informācijas avotu izzināšanu, kas skolēnā attīsta disciplīnai vajadzīgās prasmes.

7. klases mācību grāmatā saturs ir izkārtots septiņos tematos: 

  • Aizvēsture 

  • Senie laiki 

  • Senie laiki: senie Austrumi 

  • Senie laiki: antīkā pasaule 

  • Viduslaiki 

  • Viduslaiki: krusta kari 

  • Viduslaiki: Livonija 

Komplektā ar mācību grāmatu iegādei ir pieejama mācību burtnīca, kas tematiski saskaņota ar grāmatu.

    close