Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Ar komplektu var veikt pētnieciskos darbus, demonstrējumus un pārbaudes darbus. Komplekts paredzēts 12 skolēnu grupām.

Komplekta tēmas:

• Kas peld, kas grimst?
• Kāpēc vieglais plastilīns peld?
• Kā dažādu ķermeņu svars, izmērs, materiāls ietekmē peldēšanu?
• No kādiem materiāliem būvē kuģus?
• Kā mainās ūdens līmenis, ja tajā peld ķermenis?
• Kurš kuģītis (no vieglā vai smagā plastilīna) notur vairāk atsvaru?
• Ūdenim piemīt cēlējspēks.
• Ūdens virsma notur priekšmetus.

Komplektā ir apjomīgs metodiskais materiāls, kas satur aprakstus
• pētnieciskajiem darbiem un eksperimentiem;
• pārbaudes darbiem;
• ārpusstundu nodarbībām.

Komplektā ietilpst:
• dažādu blīvumu plastilīns
• plastilīna nazis
• pamatne darbam ar plastilīnu
• spiedformas
• vanniņas
• dažādu tilpumu mērtrauki
• svari
• atsvari
• dažādu materiālu lodītes
• alumīnija kubiņi
• statīvs lodīšu iekarināšanai ar
piederumiem
• metāla karotītes
• saspraudes
• pārplūdes trauki