Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Photon Educational Mat paklājs radīts ar mērķi palīdzēt skolotājiem radīt un novadīt aizraujošas nodarbības. Paklāja laukumi ir apzīmēti ar debespušu virzienu norādēm, koordinātēm, dažādām figūrām un attēliem, tādējādi tas ir izmantojams gan metodikā piedāvāto uzdevumu īstenošanai, gan arī jaunu, skolotāja paša radītu uzdevumu scenāriju pildīšanai nodarbībās.

 

Paklājs nodarbībās palīdzēs:

- attīstīt orientēšanās prasmes telpā (virzieni, debespuses, koordinātu sistēma)

- veicināt prasmes noteikt un mērīt attālumus un leņķus

- apgūt iemaņas analizēt esošo situāciju un plānot tālākās darbības un pārvietošanās maršrutus.

 

Lai efektīvi un dinamiski strādātu saskaņā ar ražotaja oriģinālo mācību stundu metodiku, vienu paklāju vēlams izmantot uz trim četriem Photon robotiem. 

 

Paklājs veidots no sarullējama, salokāma PVC materiāla. Tā izmērs ir 190 x 130 cm.

 

Pilnvērtīgs metodiskais materiāls latviešu valodā "Photon rokasgrāmata skolotājiem"
Efektīvākam darbam ar robotu iesakām atsevišķi iegādāties "Photon skolotāja rokasgrāmatu". Tas ir šobrīd apjomīgākais ideju, paņēmienu, darba metožu un gatavu aktivitāšu scenāriju apkopojums (217 lpp.), kas skolotājiem un pedagogiem palīdzēs izmantot Photon robotu, lai veicinātu bērnu iesaisti, attīstītu sociālās prasmes un stimulētu starpdisciplināro attīstību. Rokasgrāmatā iespējams uzzināt, kā Photon robotu pielietot mācību nodarbībās bērniem dažādās vecuma grupās – sākot no pirmsskolas līdz pat vidusskolas līmenim.

 

close