Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt

Photon Flashcards kartiņu komplekts "BASIC" ar 24 divpusējām kartiņām paredzēts mācību procesa vadīšanai un vieglākai visu klases skolēnu iesaistei mācību nodarbībās ar Photon robotu.

Šīs kartiņas piemērotas izmantošanai nodarbībās, kas tiek vadītas gan pēc Photon oriģinālās mācību nodarbību metodikas, gan arī pēc pedagogu pašu izstrādatajiem mācību nodarbību scenārijiem.

Komplektā ietilpst virzienu norādes, nošu simboli un krāsu norādes. Kartiņas ir izmantojamas kā papildu rīks, lai mācītos robota pārvietošanās programmēšanu.

Lai efektīvi un dinamiski strādātu saskaņā ar ražotāja oriģinālo mācibu stundu metodiku, uz vienu nodarbību paklāju ieteicams viens pilns komplekts ar kartiņām.

Pilnvērtīgs metodiskais materiāls latviešu valodā "Photon rokasgrāmata skolotājiem"
Efektīvākam darbam ar robotu iesakām atsevišķi iegādāties "Photon skolotāja rokasgrāmatu". Tas ir šobrīd apjomīgākais ideju, paņēmienu, darba metožu un gatavu aktivitāšu scenāriju apkopojums (217 lpp.), kas skolotājiem un pedagogiem palīdzēs izmantot Photon robotu, lai veicinātu bērnu iesaisti, attīstītu sociālās prasmes un stimulētu starpdisciplināro attīstību. Rokasgrāmatā iespējams uzzināt, kā Photon robotu pielietot mācību nodarbībās bērniem dažādās vecuma grupās – sākot no pirmsskolas līdz pat vidusskolas līmenim.