Lat 1 ld

Latviešu valoda 1.klasei. Darba lapas

ISBN: 978-9984-11-359-3
3.90 € iesk. PVN
gab.

Zenta Anspoka

Izdevums «Latviešu valoda 1. klasei» ir paredzēts latviešu valodas kā integrēta kursa satura apguvei 1. klasē atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam latviešu valodas mācību priekšmeta standartam 1.—9. klasē.


Komplektizdevumā ietilpst izdevumi: «Latviešu valoda 1. klasei. Pirmā daļa», «Latviešu valoda 1. klasei. Otrā daļa», «Latviešu valoda 1. klasei. Darba lapas», «Latviešu valoda 1. klasei. Digitālās darblapas», «Sākumskolas skolotāja grāmata 1. klasei».