Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat 3 mg2

Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-512-2
8.95 € iesk. PVN

Zenta Anspoka

Izdevumi «Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā daļa» un «Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa» ir paredzēti latviešu valodas kā integrēta kursa satura apguvei 3. klasē.

Mācību līdzekļu komplektizdevumā vienlaicīgi integrēti divi saturi – latviešu valodas kā mācību saturs un tā mācīšanās saturs. Ar piedāvāto latviešu valodas mācību saturu paredzēts skolēnam dot iespēju ne tikai mācīties valodu tā, lai viņš spētu to lietot daudzveidīgās saziņas situācijās, bet arī apgūtu prasmi mācīties un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

Komplektizdevumā ietilpst šādi izdevumi: «Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas», «Latviešu valoda 3. klasei. Digitālās darblapas», «Sākumskolas skolotāja grāmata 3. klasei».

Izdevuma atbilstība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-latviesu-valoda-3-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf.