Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Mat vektori

Matemātika vidusskolai. Vektori

ISBN: 978-9984-11-625-9
11.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Ilze France, Evija Jaunzeme, Evija Slokenberga

Mācību grāmata “Vektori ir pirmā daļa no komplektizdevuma “Matemātika vidusskolai”.

Mācību līdzeklis izstrādāts, ievērojot Noteikumus par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugos (Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumi Nr. 416) iekļautās prasības.

Par ierosinājumu, precizējot un papildinot, izmantota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 projektā izveidotā programma, tāpēc katra komplektizdevuma mācību grāmata atbildīs vienam no šajā projektā ietvertajām “Matemātika I” tēmām.

Mācību grāmatas “Vektori” saturu veido septiņi temati. 

  • Vektors un vektora modulis.  

  • Vektoru saskaitīšana un atņemšana 

  • Vektora reizināšana ar skaitli. Vektora izteikšana ar dotajiem vektoriem. 

  • Vektora projekcija uz ass.  

  • Nogriežņa garums jeb attālums starp diviem punktiem.  

  • Vektori koordinātu formā un darbības ar tiem. 

  • Vektori telpā.  

 

Mācību platformā soma.lv ir pieejams atbilstošā mācību satura izklāsts, uzdevumi, no kuriem daļai ar piedāvāti risinājuma soļi, pašpārbaudes testi ar tūlītēju atgriezenisko saiti un aktivitātes lapas, kurās skolēns zīmē risinājumu un raksta spriedumus. Poligrāfiskais izdevums un viedtēmas ir saturiski vienoti un savstarpēji papildinoši. Poligrāfiskajā izdevumā iekļautas aktīvas QR saites, kas palīdzēs ātri nokļūt pie atbilstošās platformas soma.lv  viedtēmas.

Vebināra ieraksts par izdevumu – https://www.youtube.com/live/YCNQeZfLSHI?feature=share

    close