Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Linijas vienadojums jaunums

Matemātika vidusskolai. Līnijas vienādojums

ISBN: 978-9984-11-627-3
11.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Ilze France, Evija Jaunzeme, Evija Slokenberga

Mācību grāmata “Līnijas vienādojums” ir otrā daļa no komplektizdevuma “Matemātika vidusskolai”.

Mācību līdzeklis izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” iekļautās prasības.

Par ierosinājumu, to precizējot un papildinot, izmantota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 projektā izveidotā programma, tāpēc katra komplektizdevuma mācību grāmata atbildīs vienam no šajā projektā ietvertajām “Matemātika I”  tēmām.

Mācību grāmatas “Līnijas vienādojums” saturu veido desmit temati.

 

 • Ko tu zini par funkciju? 

 • Argumenta un funkcijas pieaugums

 • Lineāras funkcijas pieauguma un argumenta pieauguma attiecība

 • Lineāras funkcijas lietojums 

 • Ģeometriskās figūras koordinātu plaknē

 • Paralēlas un perpendikulāras taisnes

 • Taisnes uzdošanas dažādi veidi

 • Riņķa līnija koordinātu plaknē

 • Vienādojums ar diviem mainīgajiem

 • Nevienādība ar diviem mainīgajiem

 

Mācību platformā soma.lv ir pieejams atbilstošā mācību satura izklāsts, uzdevumi, no kuriem daļai tiek piedāvāti risinājuma soļi, pašpārbaudes testi ar tūlītēju atgriezenisko saiti un aktivitātes lapas, kurās skolēns zīmē risinājumu un raksta spriedumus. Poligrāfiskais izdevums un viedtēmas ir saturiski vienoti un savstarpēji papildinoši. Poligrāfiskajā izdevumā iekļautas aktīvas QR saites, kas palīdzēs ātri nokļūt pie atbilstošās platformas soma.lv viedtēmas. Platformā “Soma” ir pieejams arī resursu komplekts skolotājiem. Tas ietver tematisko plānu stundām, metodiskos komentārus un pārbaudes darbu divos variantos ar atbilstošo uzdevumu sasniedzamo rezultātu aprakstu un uzdevumu vērtēšanas kritērijiem. 

  close