Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat 2 mg1

Latviešu valoda 2. klasei. Pirmā daļa. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-388-3
8.95 € iesk. PVN

Zenta Anspoka

Izdevums izpārdots. Atkārtota tirāža 2024. gadā.

Mācību izdevumu komplekts «Latviešu valoda 2. klasei» ir veidots atbilstoši sākumskolas mācību priekšmetu standartam. Komplektam ir vairākas daļas: divas grāmatas skolēnam, darba lapas skolēnam, skolotāja grāmata (kopīga ar matemātiku) un digitālās darblapas interaktīvajai tāfelei (disks).

2. klases integrētajā izglītības programmā latviešu valodas mācību saturs integrēts ar matemātikas mācību saturu, dabaszinību mācību saturu un sociālo zinību mācību saturu. Diferencēto mācību priekšmetu saturs sakārtots tematiski. Tematiskā pieeja ietver dažādu satura jomu integrāciju. Pētot interesantu ideju, iepazīstot jaunus faktus vienā mācību priekšmetā, skolēns dabiski, nepiespiesti tuvojas citu mācību priekšmetu saturam. Tā skolēns var redzēt ne tikai saikni starp dažādu priekšmetu jomām, bet arī apgūstamo zināšanu, prasmju un attieksmju saikni ar dzīvi, mācīties apgūto pārnest uz citām situācijām un to izmantot.

Mācību grāmatā ir lasāmie teksti, uzdevumi par tekstu, valodas mācības uzdevumi, ko skolēni pilda līniju burtnīcā.  Darba lapās ir vingrinājumi, savietošanas uzdevumi, krustvārdu mīklas. Diskā ir teksti no mācību grāmatas, bet ar interaktīviem uzdevumiem.

Metodiskajā izdevumā "Sākumskolas skolotāja grāmata 2. klasei" piedāvāta latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību, sociālo zinību integrēta mācību programma 2. klasei un metodiskas idejas darbam ar mācīblīdzekļu komplektu. 

Izdevuma atbilstiība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-latviesu-valoda-2-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf