Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Lat 2 mg2

Latviešu valoda 2. klasei. Otrā daļa. Mācību grāmata

ISBN: 978-9984-11-389-0
8.95 € iesk. PVN

Zenta Anspoka

Mācību grāmatas «Latviešu valoda 2. klasei. Pirmā daļa» un «Latviešu valoda 2. klasei. Otrā daļa» ir paredzētas latviešu valodas kā integrēta kursa satura apguvei 2. klasē.

2. klases integrētajā izglītības programmā latviešu valodas mācību saturs integrēts ar matemātikas, dabaszinību un sociālo zinību mācību saturu. Diferencēto mācību priekšmetu saturs sakārtots tematiski. Tematiskā pieeja ietver dažādu satura jomu integrāciju. Pētot interesantu ideju, iepazīstot jaunus faktus vienā mācību priekšmetā, skolēns dabiski, nepiespiesti tuvojas citu mācību priekšmetu saturam. Tā skolēns var redzēt ne tikai saikni starp dažādu priekšmetu jomām, bet arī apgūstamo zināšanu, prasmju un attieksmju saikni ar dzīvi, mācīties apgūto pārnest uz citām situācijām un to izmantot.

Latviešu valodas mācību saturs integrētajā izglītības programmā arī 2. klasē tiek uzskatīts par dominējošo. Tas darīts ar zināmu apsvērumu, jo valoda ir ne tikai mācību priekšmets, bet arī līdzeklis citu mācību priekšmetu apguvei. Latviešu valodas mācību mērķis ir pilnveidot skolēna valodas pamatprasmes un apzināties valodas nozīmi personības attīstībā, mācīties valodu patstāvīgi izmantot citu mācību priekšmetu satura apguvē, nacionālās identitātes kopšanā un saglabāšanā, kā arī starpkultūru dialoga veidošanā.

Komplektizdevumā ietilpst arī izdevumi: «Latviešu valoda 2. klasei. Darba lapas», «Latviešu valoda 2. klasei. Digitālās darblapas interaktīvajai tāfelei», «Sākumskolas skolotāja grāmata 2. klasei».

Izdevuma atbilstiība jaunajam standartam – https://lielvards.lv/izdevuma-latviesu-valoda-2-klasei-atbilstiba-jaunajam-standartam/pdf