Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Microsoftteams image %2887%29

Sākam mācīties! Ceturtā daļa

ISBN: 978-9984-11-572-6
5.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Z. Anspoka, E. Birzgale, I. Dzērve, E. Gribuste, I. Leite

Izdevumā «Sākam mācīties! Ceturtā daļa» ir iekļauti uzdevumi satura apguvei no septembra līdz novembrim, kas apkopoti tematos «Satikšanās prieks» (paredzēts adaptācijas laikam), «Kārtība pasaulē» (par dzīvo un nedzīvo pasauli, kārtību pirmsskolā un uz ceļa, matemātikas līnijās, ģeometriskajās formās un daudzumos, latviešu valodas skaņās un burtos), «Rosība rudenī» (par rudeni, darbiem un veselību, kā arī lielo un mazo burtu i, ī, u, ū, a, ā rakstību un skaitļu  1-4 sastāvu, saskaitīšanu un atņemšanu) un «Mūsu Latvija» (par Latvijas dzimšanas dienu, lielo un mazo burtu m, l, ļ, e, ē rakstību, skaitļu 1-5 sastāvu, saskaitīšanu un atņemšanu).

Komplektizdevumu sešgadniekam veido trīs darba burtnīcas «Sākam mācīties! Ceturtā daļa», «Sākam mācīties! Piektā daļa», «Sākam mācīties! Sestā daļa», katrai burtnīcai ir «Skolotāja grāmata», kurā ir piedāvāti temati un metodiskie komentāri trim mēnešiem, kas aptver vadlīnijās noteikto mācību saturu dabaszinātņu, valodu, matemātikas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmjattīstīšanai.

Lai būtu iespēja vingrināties, tiek piedāvāts melnbaltu darba lapu izdevums «Sākam mācīties! Risini!» un lasītprasmei paredzēts izdevums «Sākam mācīties! Lasāmgrāmata».

Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).

close