Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Sm 3 mg

Sākam mācīties! Trešā daļa

ISBN: 978-9984-11-567-2
5.95 € iesk. PVN
Ieskats

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite

Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).

Komplektizdevumu bērnam veido trīs krāsainas rakstāmgrāmatas «Sākam mācīties! Pirmā daļa», «Sākam mācīties! Otrā daļa», «Sākam mācīties! Trešā daļa» un divi melnbalti darba lapu komplekti «Burti» un «Skaitļi un figūras».

Trešās daļas temati ir saistīti ar pasaules izziņu, izmantojot visas cilvēka maņas: «Mājas mīluļi»«Zirnekļi, kukaiņi, putni» un «Sajust pasauli»Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi.

Metodiskais apraksts un komentāri ir iekļauti skolotājam paredzētajos izdevumos «Skolotāja grāmata», kuros ir piedāvāti nedēļu apakštemati un metodiskie komentāri, kas aptver vadlīnijās noteikto mācību saturu dabaszinātņu, valodu, matemātikas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmju attīstīšanai.

close