Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Sm sg 3

Sākam mācīties! Skolotāja grāmata. Trešā daļa

ISBN: 978-9984-11-568-9
29.00 € iesk. PVN
Ieskats

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite

Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).

Komplektizdevumu veido trīs krāsainas rakstāmgrāmatas «Sākam mācīties! Pirmā daļa», «Sākam mācīties! Otrā daļa», «Sākam mācīties! Trešā daļa», katrai burtnīcai ir «Skolotāja grāmata», kurā ir piedāvāti temati un metodiskie komentāri trim mēnešiem, kas aptver vadlīnijās noteikto mācību saturu dabaszinātņu, valodu, matemātikas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmju attīstīšanai.

Izdevumā «Sākam mācīties! Trešā daļa. Skolotāja grāmata» ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no marta līdz maijam. Trešās daļas temati ir saistīti ar pasaules izziņu, izmantojot visas cilvēka maņas«Mājas mīluļi»«Zirnekļi, kukaiņi, putni» un «Sajust pasauli». Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi.

Visās trīs «Skolotāja grāmatās» ir iekļautas kopējamas darba lapas, kas paredzētas grupu, pāru un individuālajiem darbiem, kā arī pielikums «Laiks kopā ģimenei», kurā ir ierosinājumi vecākiem kā brīvajā laikā, rotaļājoties kopā ar bērnu, netieši arī mācīties.

 
close