Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Sm sg 5

Sākam mācīties! Skolotāja grāmata. Piektā daļa

ISBN: 978-9984-11-575-7
29.00 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

 

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ineta Helmane, Ina Leite

Pirmsskolas vadlīnijām atbilstošais mācību saturs ir detalizēti izstrādāts mācību programmā visam gadam un sakārtots tematiskajos plānos katrai nedēļai. Katra mēneša sākumā «Skolotāja grāmatā» ir iekļauta tabula, kurā akcentētas lielajā tematā apgūstamās caurviju prasmes. Savukārt pirms katra apakštemata ir tabula, kurā atbilstoši pirmsskolas vadlīnijās izvirzītajām prasībām norādīts septiņu jomu saturs un sasniedzamais rezultāts.
 
Izdevumā «Sākam mācīties! Piektā daļa. Skolotāja grāmata» ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no decembra līdz februārim, kas apkopoti trīs ar Ziemassvēktiem un ziemas darbiem saistītos tematos. 
 
Izdevumā «Sākam mācīties! Piektā daļa. Skolotāja grāmata» ir iekļautas kopējamas darba lapas, kas paredzētas grupu, pāru un sarežģītākiem individuālajiem darbiem, kā arī pielikums «Laiks kopā ģimenei», kurā ir ierosinājumi vecākiem kā brīvajā laikā, rotaļājoties kopā ar bērnu, netieši mācīties.
 
Komplektizdevumu sešgadniekam veido trīs darba burtnīcas «Sākam mācīties! Ceturtā daļa», «Sākam mācīties! Piektā daļa», «Sākam mācīties! Sestā daļa», katrai burtnīcai ir «Skolotāja grāmata», kurā ir piedāvāti temati un metodiskie komentāri trim mēnešiem, kas aptver vadlīnijās noteikto mācību saturu dabaszinātņu, valodu, matemātikas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmjattīstīšanai.
 
Lai būtu iespēja vingrināties, tiek piedāvāts melnbaltu darba lapu izdevums «Sākam mācīties! Risini!» un lasītprasmei paredzēts izdevums «Sākam mācīties! Lasāmgrāmata».
 
Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).  
close