Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Sm lasamgramata new

Sākam mācīties! Lasāmgrāmata

ISBN: 978-9984-11-583-2
5.00 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecus un sešus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).

Komplektizdevumu sešus gadus veciem bērnam veido trīs krāsainas rakstāmgrāmatas «Sākam mācīties! Ceturtā daļa», «Sākam mācīties! Piektā daļa», «Sākam mācīties! Sestā daļa», kā arī «Sākam mācīties! Lasāmgrāmata» un melnbaltu darba lapu komplekts «Risini!».

Izdevumā «Sākam mācīties! Lasāmgrāmata» ir iekļauti teksti bērnu lasītprasmes un runātprasmes apguvei visam mācību gadam.

Ar mācību gada piekto nedēļu valodas nodarbībās paredzēts ābeces posms, kurā katru nedēļu pilnveido prasmi pazīt burtus un mācās tos lasīt un rakstīt kopā ar iepriekš apgūtajiem burtiem. Ar katru burtu «Lasāmgrāmatā» ir saistītas pasakas vai stāsti.

Vispirms ir sižetisks ievadattēls, kas paredzēts, lai rosinātu bērnus uzmanīgi izpētīt zīmējumu un stāstīt par tajā redzamo sižetu, varoņiem, kā arī lietot vārdus, kuros dažādās vietās ir skaņas, kam atbilst apgūstamie burti. Virs ievadattēla ir piktogramma «Stāsti!» un teksts, kas paredzēts sarunas ievadam. Tas, kurš pirmo reizi lasīs tekstu – skolotājs vai bērns, ir atkarīgs no katra bērna lasītprasmes līmeņa. Pirmā teksta beigās ir kāds «āķīgais» jautājums, kas rosina bērnus fantazēt, iztēloties situāciju un piedāvāt savus risinājumus.

Ja tekstam blakus ir divas piktogrammas «Klausies!» un «Lasi!», tas nozīmē, ka tekstā ir vārdi, ko veido šajā mācību gadā jau apgūtie burti. Visu tekstu priekšā lasa skolotājs vai bērns, kas jau labi lasa. Pārējie klausās un seko līdzi, izmantojot grāmatzīmi, kā arī meklē izlasāmus vārdus un zināmos burtus.

Ja pie teksta  ir tikai piktogramma «Lasi!», tas nozīmē, ka tekstā gandrīz visi vārdi sastāv no iepriekš apgūtajiem/atkārtotajiem burtiem, bet pirms tiem dažiem vārdiem, kuros visi burti vēl nav mācīti, ir ievietots attēls, lai vieglāk vārdu izlasīt. Dažiem vārdiem attēlu nav iespējams pievienot, piemēram, vārdam nav, tādā gadījumā palīdz izlasīt skolotājs.

    close