Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Microsoftteams image %28125%29

Sākam mācīties! Sestā daļa

ISBN: 978-9984-11-576-4
5.95 € iesk. PVN
Ieskats iekšlapās

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite

Izdevumā «Sākam mācīties! Sestā daļa» ir iekļauti uzdevumi satura apguvei no marta līdz maijam, kas apkopoti trīs ar pavasari un pavasara darbiem saistītos tematos.

Komplektizdevumu sešgadniekam veido trīs darba burtnīcas «Sākam mācīties! Ceturtā daļa», «Sākam mācīties! Piektā daļa», «Sākam mācīties! Sestā daļa», katrai burtnīcai ir «Skolotāja grāmata», kurā ir piedāvāti temati un metodiskie komentāri trim mēnešiem, kas aptver vadlīnijās noteikto mācību saturu dabaszinātņu, valodu, matemātikas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmjattīstīšanai.

Lai būtu iespēja vingrināties, tiek piedāvāts melnbaltu darba lapu izdevums «Sākam mācīties! Risini!» un lasītprasmei paredzēts izdevums «Sākam mācīties! Lasāmgrāmata».

Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).

close