Kā izglītības iestādei reģistrēties un veikt pasūtījumu? Apskatīt
Sm sg 2

Sākam mācīties! Skolotāja grāmata. Otrā daļa

ISBN: 978-9984-11-566-5
29.00 € iesk. PVN
Ieskats

Zenta Anspoka, Egina Birzgale, Ināra Dzērve, Elīna Gribuste, Ina Leite

Komplektizdevums «Sākam mācīties!» paredzēts piecus gadus veciem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 «Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem» (apstiprināti 2018. gada 21. novembrī).

Komplektizdevumu veido trīs krāsainas rakstāmgrāmatas «Sākam mācīties! Pirmā daļa», «Sākam mācīties! Otrā daļa», «Sākam mācīties! Trešā daļa», katrai burtnīcai ir «Skolotāja grāmata», kurā ir piedāvāti temati un metodiskie komentāri trim mēnešiem, kas aptver vadlīnijās noteikto mācību saturu dabaszinātņu, valodu, matemātikas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, kā arī piedāvā uzdevumus vadlīnijās noteikto caurviju prasmju attīstīšanai.

Izdevumā «Sākam mācīties! Otrā daļa. Skolotāja grāmata» ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no decembra līdz februārim. Otrās daļas temati tiek saistīti ar dabas un sabiedrības dzīves ritmiem: «Kalendārs» (par dienu un nakti, darbdienām un svētkiem)«Gadalaiki» un «Dabas ritmi». Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi.

Visās trīs «Skolotāja grāmatās» ir iekļautas kopējamas darba lapas, kas paredzētas grupu, pāru un sarežģītākiem individuālajiem darbiem, kā arī pielikums «Laiks kopā ģimenei», kurā ir ierosinājumi vecākiem kā brīvajā laikā, rotaļājoties kopā ar bērnu, netieši arī mācīties.

close